© EUSKALTZAINDIA / R.A.L.V. / A.L.B.
Bestelakorik adierazi ezean, itemaren baimena horrela deskribatzen da:© EUSKALTZAINDIA / R.A.L.V. / A.L.B.