Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   EBAZ arauen gaur egungo erabilera 

   Leturiaga Angoitia, Olatz (2018-12-03)
   Hurrengo lerroetan EBAZ (Euskara Batuaren Ahoskera Zaindua) arauen gaur egungo erabilera aztertuko da, Euskal Telebistako Gaur Egun albistegietako hiru saio oinarri hartuta. Lanaren lehendabiziko atala teorikoagoa izango ...
  • Thumbnail

   Euskararen ahoskera eta hizkera-mailak 

   Urreta Elizegui, Irati (2020-05-20)
   Ondorengo lerroetan, zenbait hiztunen jardunak oinarri hartuta, hizkera-maila arduragabeetako eta zainduetako zenbait ahoskeraren nondik norako aurkeztuko dira, hizkera-mailaren arabera, ahoskeran aldakortasunik topatzen ...
  • Thumbnail

   H1 gaztelania -> H2 euskara: ahoskera zailtasunak eta irakaskuntzarako proposamen baten hasiera 

   Esturo Etxabe, Joanes (2020-05-22)
   Hurrengo lerroetan, euskararen ahoskeraren irakaskuntza modu eraginkorrenean bideratzeko gogoeta egin da. Horretarako, lehendabizi, helduaroan bigarren hizkuntza bat ikastean behar bezalako ahoskera lortzeko izaten diren ...
  • Thumbnail

   Reinterpretación de la nasalización en terena, cubeo y chimila desde la Fonología Natural 

   Díaz Romero, Camilo Enrique (2014-11-07)
   De acuerdo con Piggott (1992) y Piggott y van der Hulst (1997), los fenómenos de nasalización en las lenguas del mundo se pueden dividir entre dos sistemas: el tipo A y el tipo B, los cuales se distinguen por el tipo de ...