Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Euskarazko kasu genitiboa 

   Elguezabal Odriozola, Ane (2018-12-03)
   -ren euskarazko kasu genitiboa postposiziotzat hartzen den arren, kasutzat hartzea egokiagoa dela deritzot. Nire hipotesia indartzeko zenbait argudio ematen ditut lanean zehar: -ko eta -ren atzizkiek guztiz ezaugarri eta ...