Show simple item record

dc.contributor.advisorLópez de Arana Prado, Elena ORCID
dc.contributor.authorProl Godoy, Maitane
dc.contributor.otherE.U. MAGISTERIO -VITORIA-GASTEIZes
dc.contributor.otherGASTEIZKO IRAKASLEEN U.E.eus
dc.date.accessioned2018-02-12T10:14:34Z
dc.date.available2018-02-12T10:14:34Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/24949
dc.description69 p. : il.es_ES
dc.description.abstract[EU] Amaierako Lan honetan, Ikaskuntza-zerbitzuaren metodologiaren bidez, Ramon Bajoko ikastetxeko beharrak aztertu ondoren, bazkalosteko ordurako haurren ongizate eta garapenerako testuingurua diseinatzea eskatu zen. Horregatik, Haur Hezkuntzako umeekin baratzan zentratutako tailerren metodologia erabili da. Lehenengo helburua, Ikaskuntza-zerbitzuaren bidezko metodologiaren bidez garatu diren konpetentziak eta balioak aztertzea da. Modu honetan, kritikotasuna, hausnarketa, komunitatearen beharraren asetzea, elkarlana, autonomia, altruismoa eta konpromisua aztertuz. Bigarrena, tailerren bidezko metodologia erabilita haurren ongizatea eta garapena aztertzea da, horrela, motibagarria den, naturarekin kontaktua eta komunikazioa aztertuz. Azterketa horretarako esperientzia iraun duen bitartean jasotako egunerokoen kategorizazioa egin da eduki analisiaren bidez. Analisi horri esker, Ikaskuntza-zerbitzuaren metodologiaren eraginkortasuna eta baliagarritasuna ziurtatu egin da, etorkizuneko irakasleen formaziorako, hainbat konpetentzia eta balio garatzen laguntzen duelako eta umeen ongizaterako eta garapenerako testuinguruak garatzeko aukera ematen duelako.es_ES
dc.description.abstract[ES] En este Trabajo Fin de Grado, a través de la metodología del Aprendizaje-servicio y después de analizar las necesidades de Ramon Bajo, se pidió diseñar un contexto de bienestar y desarrollo para los niños y niñas. Por ello, la actividad a realizar con los niños y niñas de Educación Infantil, es a través de la metodología de los talleres centrada en el huerto escolar. El primer objetivo es analizar las competencias y valores que se desarrollan con el Aprendizaje-servicio. De este modo, analizando la crítica, la reflexión, saciar la necesidad de la comunidad, el trabajo en grupo, la autonomía, el altruismo y el compromiso. El segundo objetivo es, utilizando la metodología de los talleres analizar cuál ha sido el bienestar y desarrollo de los niños y niñas. Así, se analizan la motivación, el contacto con la naturaleza y la comunicación. Para ese análisis, se ha recogido un diario que ha servido, junto con el análisis de contenido, para realizar la categorización. A través del análisis se ha asegurado la productividad y la validez del Aprendizaje-servicio, ya que sirve pare el desarrollo de varias competencias y valores en la formación del profesorado y para desarrollar contextos de bienestar de los niños y niñas.es_ES
dc.description.abstract[EN] In this Bachelor’s Degree Final Project, using the Service-learning methodology and after analysing the needs in Ramon Bajo School, we were asked to design a context for children’s well-being and development. Due to this, the activity is going to be made by the workshop methodology focusing on the orchard. The first aim in this project is to analyse the competences and values that were developed in the Service-learning methodology. In this way, analysing criticism, reflection, satiate of the need in the community, group work, autonomy, altruism and commitment. The second aim of the project is to analyse well-being and development of children using the workshop methodology. Thus, analysing, the motivation, contact with nature and communication. For this analysis a daily paper was written to make the categories, together with the contents analysis. With this test it is claimed the productivity and the validity of Service-learning, considering that some competences and values were developed for teachers training and to developed some context for children’s well-being.es_ES
dc.language.isoeuses_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/*
dc.subjectikaskuntza-zerbitzuaes_ES
dc.subjecttailerrakes_ES
dc.subjectbaratzaes_ES
dc.subjectRamón Bajoes_ES
dc.subjecthaur hezkuntza;es_ES
dc.subjectkonpetentziakes_ES
dc.subjectbalioakes_ES
dc.subjectongizatea eta garapenaes_ES
dc.subjectaprendizaje-servicioes_ES
dc.subjecttallereses_ES
dc.subjecthuertoes_ES
dc.subjecteducación infantiles_ES
dc.subjectcompetenciases_ES
dc.subjectvaloreses_ES
dc.subjectbienestar y desarrolloes_ES
dc.subjectservice-learninges_ES
dc.subjectworkshopses_ES
dc.subjectorchardes_ES
dc.subjectchildhood educationes_ES
dc.subjectcompetenceses_ES
dc.subjectvalueses_ES
dc.subjectwell-being and developmentes_ES
dc.titleIkaskuntza-zerbitzua: Ramon Bajoko haur hezkuntzako umeentzat ongizate eta garapenerako testuinguruak diseinatzen eta ebaluatzenes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.holderAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
dc.departamentoesDidáctica y organización escolares_ES
dc.departamentoeuDidaktika eta eskola antolakuntzaes_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España