Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
118536,96%0,95
22711,74%557,48
3author_keyword:Abendaño Carbajo, Naiara208,70%0,00
4dateIssued_keyword:2020177,39%0,00
5language_keyword:eus156,52%0,00
61"'`--83,48%0,75
71)83,48%0,75
8author:(Abendaño Carbajo, Naiara)83,48%0,00
9author_keyword:Aizpurua Iriazabal, Francisco Javier83,48%0,00
10author_keyword:Arrizubieta Arrate, Jon Iñaki83,48%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
230100,00%0,00