Now showing items 1-12 of 12

  • Thumbnail

   Primera aproximación al estudio de un manuscrito del siglo XVIII: el "Vocabulario Pomier" 

   Zulaika Hernández, Josu M. (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   In this work we present the Vocabulario Pomier, an anonymous manuscript from the xviii century which, despite being located in the Biblioteca Foral de Bizkaia -a very important public library placed in the center of Bilbao-, ...
  • Thumbnail

   Towards a history of Basque anthroponymy 

   Martínez Areta, Mikel (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   In this paper, a short history of Basque anthroponymy is made, starting from Antiquity and going through the Roman period, the Middle Ages, the Modern Age and the Contemporary Age. For each of these periods, the stock of ...
  • Thumbnail

   Hizkuntz irizpideak xvii. mendeko Lapurdiko eliz agirietan, eta haietan bildutako zenbait zertzelada garaiko autoreen gainean 

   Etxagibel, Javier (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   In this article we have analysed the languages used in the ecclesiastic records of baptism, marriage and death in the Basque province of Labourd during the 17th century, considering the special linguistic state that existed ...
  • Thumbnail

   Adi-tik *edin-era: aditz laguntzaile baten identifikazioa euskal gramatikagintzan 

   Gómez López, Ricardo ORCID (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   In this article I will analyse how the verbal forms of the auxiliary verb *edin were described and classified in some ancient Basque grammars (17th-19th centuries): namely I will examine in which auxiliary verb the verbal ...
  • Thumbnail

   Erlatibizazio-estrategiak euskaraz: begirada historiari 

   Krajewska, Dorota (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   This paper deals with Basque relativisation strategies: the prenominal and postnominal gapped relatives, appositive relatives, relatives with the prefix bait-, and pronominal zein ‘which’ relative clauses. The study is ...
  • Thumbnail

   Bizkaiko euskararen barne-egituraketaz: sartaldea eta sortaldea 

   Zuloaga San Román, Eneko ORCID (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   Lan honetan Bizkaiko euskara dut aztergai; zehazki, Bizkaiko mendebala eta ekialdea bereizteko balio dezaketen lau ezaugarri aurkezten ditut. Orain arte ez da gaiari buruzko monografiko sakonik egin, eta lan honek hurbilketa ...
  • Thumbnail

   Zaraitzuko uskara eta Ipar Euskal Herriko berrikuntzen hedadura 

   Camino Lertxundi, Iñaki ORCID (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   This study aims to combine the dialect distribution of Modern Basque proposed by Zuazo (1998, 2014) with Lakarra’s (2011, 2017) diagram of the first dialectal breakup of Old Common Basque. To do so, I analysed old texts ...
  • Thumbnail

   Goi-nafarrera arkaiko eta zaharraren azterketan sakonduz: periodizazio saiorako langaiak 

   Reguero Ugarte, Urtzi (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   Artikulu honetan, Lakarrak (1997) eta ondoren Gorrochateguik eta Lakarrak (2001) euskararentzat egindako periodizazio saioak goi-nafarrerarentzat balio duen ikusten saiatu naiz eta dialekto horren periodizazio proposamen ...
  • Thumbnail

   Refranes y Sentencias (1596): Girolamo da Sommaiaren Salamancako lekukotasunetik Darmstadteko faksimile(ta)ra 

   Ulibarri Orueta, Koldo ORCID (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   At the 2nd MLV Conference we presented a secondary witness of the book Refranes y Sentencias, a copy of the Spanish part made in Salamanca by the Italian humanist Girolamo da Sommaia. In the first part of this paper we ...
  • Thumbnail

   Inprimatuak editatzen: deskribapen bibliografikoa eta testu-kritika Kapanagaren dotrinaren argitan 

   Ulibarri Orueta, Koldo ORCID (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   In this paper we are going to work on the textual bibliography and the ways that this methodology shows us when editing printed texts in the period of manual press. To this end, we will explain what the Bibliographical ...
  • Thumbnail

   On the reliability of Larramendi’s evidence 

   Urgell Lázaro, Blanca ORCID (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   In this article, the analysis of the sources of Manuel de Larramendi’s (1690-1766) grammar and dictionary reveals the importance of his work and asserts that they are necessary tools to better understand the history of the ...
  • Thumbnail

   Ekialdeko euskararen komitatiboa polimorfismoaz harago 

   Padilla Moyano, Manuel (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   Artikulu honetan ekialdeko euskararen komitatiboaren atzizkiak azterkatzen ditugu, nagusiki Zuberoako euskara historikoaren corpusaren argitara. Komitatiboaren aldakortasun morfologikoaren kontu zehatza errendatzeaz gainera, ...