(cc) 2022 Maria Aurrekoetxea Totorikaguena (cc by-nc-nd 4.0)
Bestelakorik adierazi ezean, itemaren baimena horrela deskribatzen da:(cc) 2022 Maria Aurrekoetxea Totorikaguena (cc by-nc-nd 4.0)