Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   Euskal adjektibozko adberbioak aztergai 

   Agirre Ibarra, Xabier (2017-11-21)
   Lan honetan, adjektibozko adberbioen jokabide sintaktiko eta semantikoa izango dut aztergai. Adjektibozko adberbioak deritzet inolako morfemaren laguntzarik gabe, adberbio gisa ageri diren adjektiboei. Euskara ez da, jakina, ...
  • Thumbnail

   Euskarazko elkarkari iragangaitzak: lexikoak ala sintaktikoak? (ez baita gauza bera "ikusi gara" eta "ezkondu gara") 

   Bilbao Hernández, Kristina (2023-04-17)
   Lan honetan euskararen egitura elkarkari iragangaitzak aztertuko ditut. Euskaraz, egitura elkarkari kanonikoak iragankorrak dira eta elkar anafora elkarkariaren bidez eratzen dira, Mirenek eta Anek elkar ikusi dute ...
  • Thumbnail

   Nora joan ote dira adberbio guztiak? 

   Fernández Altonaga, Cecilia (2022-03-08)
   Lan honetan, adberbio kategoriari buruzko gogoeta kritiko bat egin nahi izan dut. Kategoria hau proposatzea zilegi ez dela aldarrikatu dut, eta adberbiotzat hartu diren zenbait hitz motarentzat analisi alternatiboak ...
  • Thumbnail

   Zatoz! Agindua da! Euskal aginteraren azterketa formal baterako lehen urratsak 

   Orbegozo Arrizabalaga, Itziar ORCID (2017-05-03)
   Lan honetan, aginte perpausen ezaugarri bereziak, semantika eta pragmatikaren aldetik beharrean, formalki azal daitezkeela proposatuko da. Zanuttini (2008) jarraituz, euskarazko aginte perpausetan Sintagma Jusibo (ingelesez, ...