Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   Gasteizko hiztun baten ahoskera azterketa: erregistro formala eta informala 

   Kortabarria Zabala, Maialen (2020-11-20)
   Hurrengo lerroetan Gasteizko hiztun batek egoera formalean eta informalean erabiltzen duen ahoskera aztertu dugu, horretarako EBAZ arauak helduleku gisa hartuz. Hiztunak herri irrati batean ekoitzitako podcasta eta hiztunaren ...
  • Thumbnail

   Gasteizko Letren Fakultateko fonetika laborategia 

   Barrena Lozano, Lore (2020-05-22)
   Lan honetan fonetika esperimentala oinarri hartuta, EHUko Gasteizko Letren Fakultateko fonetika laborategiaren ibilbidea aurkeztu eta sakontzen da. Lan honen asmo nagusia EHUko Gasteizko Letren Fakultateko fonetika ...
  • Thumbnail

   Idatzizkotik ahozkora: XVIII. mendeko zenbait lapurtar gutunen azterketa 

   Bilbao Cortina, Amaia (2020-05-22)
   Lan honetan, idatzizko ekoizpenetik ahozkora egin nahi da jauzi. Helburua, beraz, testu batetik abiatuz, egilearen fonologiaren inguruko informazioa lortzea litzateke, hurbilketa lauso bat bederen. Horretarako, gutun bilduma ...
  • Thumbnail

   Lesakako ahoskeraren azterketa 

   Sanz Badiola, June (2020-11-20)
   Egunerokotasunean hiztun guztiok hizkera desberdinak erabiltzen ditugu, egoera, solaskidea, gaia edota asmoa, besteak beste, baldintzatua. Testuinguruaren arabera hiztunak erregistro bat edo beste erabiltzearen hautua ...