Now showing items 1-13 of 13

  • Thumbnail

   “Aditz bakarraren” teoria XIX. mendeko euskal gramatikagintzan 

   Gómez López, Ricardo ORCID (Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, 2006)
   [EN] In this paper I try to explain how the so called "theory of the only verb" was formulated and used by several Basque grammarians in the 19th century. That theory was first coined by the authors of the Grammaire génerale ...
  • Thumbnail

   Berriz Aizkibelen Euskera eskuizkribuaz : Edizio eta iturriak 

   Gómez López, Ricardo ORCID (Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, 2008)
   [EN] In this paper I offer a new edition of the Euskera manuscript, written by the bascologist J.F. Aizkibel in 1856. The preliminary study focuses on a survey of the sources extensively used by Aizkibel, which are mainly ...
  • Thumbnail

   Bizkaiko jauntxoen inguruko herri literaturaz: Plentziako 1603ko hiru esaera zahar eta "Refranes y Sentencias"-en jatorria, eta proposamen bat Arrasateko erreketaren kantuez 

   Zuloaga San Román, Eneko ORCID (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 2011)
   [EUS] Lan honetan aurkikuntza baten berri ematen dugu: Plentziako armarri batean aurkitutako hiru euskal esaera zahar (1603) aurkezten eta hizkuntzaren eta historiaren ikuspuntutik aztertzen ditugu. ...
  • Thumbnail

   Darrigolen gramatikaz 

   Gómez López, Ricardo ORCID (2003)
   [EN] This article presents the main grammatical ideas expressed by Jean-Pierre Darrigol (1790-1829) in his Dissertation critique et apologétique sur la langue basque. Darrigol's starting point is a logicistic analysis of ...
  • Thumbnail

   Erdi Aroko euskararen corpusa osatzeko ekarpena 

   Reguero Ugarte, Urtzi (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 2011)
   [EUS] Lan honek Erdi Aroko euskararen ezagutzan sakontzeko ekarpena izan nahi du. Horretarako, garai hartako agirietan eta bestelakoetan agertzen diren hainbat lekukotasun bildu ditugu, bereziki leku eta pertsona izenak. ...
  • Thumbnail

   Eredu latindarraren eragina euskal deklinabidearen XIX. mendeko deskribapenetan 

   Gómez López, Ricardo ORCID (Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, 2009)
   [EN] This paper explores the traces of the influence of the Latin grammatical tradition on the 19th-century descriptions of the Basque declension. For the purposes of the paper I describe that influence according to the ...
  • Thumbnail

   "Erran nahi baita" birformulatzaile esplikatiboa gaurko euskaran 

   Alberdi Larizgoitia, Xabier ORCID (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 2011)
   [EN] This article presents a detailed study of the present-day use of the Basque discourse marker "erran/esan nahi baita" (‘that is to say’). This is an explanatory reformulator by means of which the speaker presents a ...
  • Thumbnail

   Esteve Materrareren Do(c)trina Christiana: edizioa eta azterketa 

   Dorota, Krajewska; Zuloaga San Román, Eneko ORCID; Santazilia, Ekaitz; Ariztimuño López, Borja; Uribe-Etxebarria Lete, Oxel ORCID; Reguero Ugarte, Urtzi (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2017-12-26)
   Lapurtera klasikoa da, seguru asko, xx. mendea baino lehenagoko euskarazko literaturaren agerpenik ezagunena, ezagutza hori oro har azalekoa edo nahi baino azalekoagoa bada ere: xvii. mendearen lehenengo hiruzpalau ...
  • Thumbnail

   Euskal gramatika zaharren katalogo baterantz: gramatika eskuizkribatuak 

   Gómez López, Ricardo ORCID (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2018)
   [EN] This contribution aims at offering the list and description of the handwritten Basque grammars from before the 20th century. Following an introduction (§ 1), I will superficially introduce, on the one hand, the lost ...
  • Thumbnail

   Euskal testu corpusa osatzen: J.P. Ulibarriren "Egunare eusquerazcoa erderascotic itzuliya" 

   Ulibarri Orueta, Koldo ORCID (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 2011)
   [EUS] Artikulu honetan J. P. Ulibarri idazle okondoarrak 1815an argitaratu zuen "Egunare euskerazkoa erdaraskotik itzuliya" egutegia aurkezten dugu, urteetan galdutzat jo izan dena. Lan honetan, orain arte euskal ...
  • Thumbnail

   Gehiago Pierre Urteren gramatikaren iturriez: Lilyren gramatika 

   Gómez López, Ricardo ORCID (Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, 2010)
   [EN] Pierre Urte wrote Grammaire cantabrique circa 1714, when he was exiled in England. In this article we want to prove that the main source for Urte’s work was the socalled “Lily’s grammar”, which was the oficial grammar ...
  • Thumbnail

   "Leioar" antroponimoaren lekuko toponimiko gehiago 

   Oribe, Alfredo (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 2011)
   [EN] The Basque anthroponym "Leioar" was analyzed by Alfonso Irigoien, which explained the origin of the name and the derived place names. In this paper we present new names derived, nine in total, the names are explained, ...
  • Thumbnail

   Materiales vascos del legado de Wilhelm von Humboldt: la relevancia de Astarloa y el Plan de Lenguas 

   Gómez López, Ricardo ORCID; Hurch, Bernhard; Kerejeta, María José (Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, 2007)
   [EN] Although Astarloa’s Plan de Lenguas remains lost, a copy of a fragment of the manuscript was found among the papers of the Humboldt legacy. In this article the history of Plan de Lenguas is delineated, and then we ...