Recent Submissions

 • Thumbnail

  Adi-tik *edin-era: aditz laguntzaile baten identifikazioa euskal gramatikagintzan 

  Gómez López, Ricardo ORCID (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
  In this article I will analyse how the verbal forms of the auxiliary verb *edin were described and classified in some ancient Basque grammars (17th-19th centuries): namely I will examine in which auxiliary verb the verbal ...
 • Thumbnail

  Erlatibizazio-estrategiak euskaraz: begirada historiari 

  Krajewska, Dorota (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
  This paper deals with Basque relativisation strategies: the prenominal and postnominal gapped relatives, appositive relatives, relatives with the prefix bait-, and pronominal zein ‘which’ relative clauses. The study is ...
 • Thumbnail

  Bizkaiko euskararen barne-egituraketaz: sartaldea eta sortaldea 

  Zuloaga San Román, Eneko ORCID (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
  Lan honetan Bizkaiko euskara dut aztergai; zehazki, Bizkaiko mendebala eta ekialdea bereizteko balio dezaketen lau ezaugarri aurkezten ditut. Orain arte ez da gaiari buruzko monografiko sakonik egin, eta lan honek hurbilketa ...
 • Thumbnail

  Primera aproximación al estudio de un manuscrito del siglo XVIII: el "Vocabulario Pomier" 

  Zulaika Hernández, Josu M. (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
  In this work we present the Vocabulario Pomier, an anonymous manuscript from the xviii century which, despite being located in the Biblioteca Foral de Bizkaia -a very important public library placed in the center of Bilbao-, ...

View more