Show simple item record

dc.contributor.advisorNavas Cordón, Eva ORCID
dc.contributor.authorArruti Uria, Joseba
dc.contributor.otherMaster de Ingeniería (Tel)
dc.contributor.otherIngeniariako Master (Tel)
dc.date.accessioned2017-05-16T17:05:18Z
dc.date.available2017-05-16T17:05:18Z
dc.date.issued2017-05-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/21530
dc.description.abstractLan honetan, lehenik eta behin, gaur egun erabiltzen diren ahots sailkapen ezberdinen ikasketa egin da. Ondoren, eta gure ahots katalogoari ondoen zetorkion sailkapena eta honek erabiltzen dituen kalifikatzaileak aukeratuta, ahots sintetiko bakoitzari kalifikatzaile hauekiko balio batzuk eman zaizkio. Kalifikazio hauek ahalik eta onenak eta zehatzenak izan asmoz, web bidezko test ireki bat egin da, erabiltzaile arrutak izan daitezkeen pertsonen modukoak ebaluatzaile bezala jarrita. Azkenik, ebaluaketa guztiak egin ostean, emaitzen interpretazio bat egin da. Ahots sintetiko bakoitzari bere kalifikazioak adierazten dituen grafiko bat egin zaio eta lortutako balio guztiekin ahots erabilgarri guztiak biltzen dituen katalogoa osatu da. Hau guztia egiteaz gain, ahots katalogoa handitu asmoz mota ezberdineko ahotsak gehitu dira.
dc.description.abstractEn este trabajo, antes de todo, se han estudiado las diferentes clasificaciones de voces que existen actualmente. Después, una vez elegido la clasificación y calificativos que mejor se adaptan a nuestras necesidades se ha procedido a evaluar las voces sintéticas disponibles. Para que esta evaluación fuese lo más exacta posible, se ha hecho un test vía web, utilizando como evaluadores personas normales que podrían ser usuarios del servicio que ofrece el proyecto Zure TTS. Por último, una vez hecha toda la evaluación, se ha hecho una interpretación de las respuestas. Se le ha hecho un gráfico a cada voz sintética representando los valores que ha obtenido en las calificaciones y con todos los valores obtenidos se ha hecho un catálogo con todas las voces utilizables. A parte de esto, se han añadido nuevas voces al catálogo con la intención de mejorarlo.
dc.description.abstractThe first step of this work has been the study of the different classifications of voices, currently available. Then, and once the best classification and the qualifiers that best suit our needs have been chosen, we proceed to evaluate the available synthetic voices according to these qualifiers. In order to do the best and most exact evaluation, a web test has been created, using as evaluators normal people who are potential users of Zure TTS. Finally, after the evaluation, the results obtained have been analyzed. A graph has been created for each synthetic voice representing the values it has obtained in the test and with all the values obtained a catalogue with all the usable voices has been built. Apart from this, new voices have been added to the catalog with the intention of improving it.
dc.language.isoeuses_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleAhots sintetikoak aukera katalogoaren diseinuaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.date.updated2017-03-01T12:07:07Z
dc.language.rfc3066es
dc.rights.holder© 2017, el autor
dc.contributor.degreeMaster en Ingeniería de telecomunicacioneses_ES
dc.contributor.degreeIngeniariako Telekomunikazioa Master
dc.identifier.gaurregister76103-602411-05
dc.identifier.gaurassign58744-602411
dcterms.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record