Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115630,77%1,45
2author_keyword:Ruiz Estramil, Ivana Belén1910,44%0,00
3language_keyword:por147,69%0,00
4author_keyword:Apodaka Ostaikoetxea, Eduardo126,59%0,00
5language_keyword:fra126,59%0,00
6language_keyword:spa126,59%0,00
7author_keyword:Arosi, Ana Paula116,04%0,00
8dateIssued_keyword:2017116,04%0,00
9author_keyword:Aguiar, Sebastián105,49%0,00
10language_keyword:eng105,49%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
182100,00%0,00