Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115529,41%1,47
2author_keyword:Betzuen Álvarez, Amaia Jone2211,76%0,00
3dateIssued_keyword:20111910,16%0,00
4language_keyword:spa1910,16%0,00
5author_keyword:Lara Guarch, Alfonso de168,56%0,00
6author_keyword:Cerrato Allende, Javier94,81%0,00
7author_keyword:Ibarretxe Zorriqueta, Roberto94,81%0,00
8author:(Betzuen Álvarez, Amaia Jone)84,28%0,00
91"'`--73,74%0,86
101)73,74%0,86

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
187100,00%0,00