Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:González González, Carolina158,98%0,00
2author_keyword:Jauregi Nazabal, Oroitz158,98%0,00
3dateIssued_keyword:2003158,98%0,00
4language_keyword:eng158,98%0,00
5language_keyword:eus158,98%0,00
6departamentoes_keyword:Lingüística y estudios vascos148,38%0,00
7departamentoeu_keyword:Hizkuntzalaritza eta euskal ikasketak148,38%0,00
8language_keyword:spa148,38%0,00
9subject_keyword:HISPANIC PHILOLOGY148,38%0,00
10author_keyword:Lakarra Andrinua, Joseba Andoni95,39%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
167100,00%0,00