Now showing items 1023-1026 of 1026

  • Thumbnail

   Zatoz! Agindua da! Euskal aginteraren azterketa formal baterako lehen urratsak 

   Orbegozo Arrizabalaga, Itziar ORCID (2017-05-03)
   Lan honetan, aginte perpausen ezaugarri bereziak, semantika eta pragmatikaren aldetik beharrean, formalki azal daitezkeela proposatuko da. Zanuttini (2008) jarraituz, euskarazko aginte perpausetan Sintagma Jusibo (ingelesez, ...
  • Thumbnail

   Zenbait ezaugarri araberaren definiziorako 

   Ondartza Padierna, Iker (2020-12-21)
   Araban hitz egiten zen (eta den) euskara dialektalaz aritu gara lan honetan. Mitxelenak hartu zuen lehenbizikoz arabera dialektotzat, “meridional” edo “hegoaldekoa” deituz, eta paradigma aldaketa eragin zuen gaiari dagokionez. ...
  • Thumbnail

   Zenbatzaile lausoen komunztadura-aldakortasuna Iparraldeko euskaran 

   Franco Landa, Eukene (2020-05-25)
   Iparraldeko euskaran bizirik dagoen zenbatzaileen komunztadura-aldakortasuna aztertzea helburu duen ikerketa lana da, aldagai linguistikoak zein soziolinguistikoak kontuan hartu dituena.
  • Thumbnail

   Zornotzako hizkeraren kokapen linguistikoaz: lehen hurbilketa 

   Lizaso Apraiz, Nerea (2022-03-08)
   Lan honen helburua euskal dialektologian somatzen den hutsune bat betetzea da, Zornotzako hizkeraren kokapen linguistikoa aztertzea, alegia. Zenbait adituk hizkeraren kokapen lektala zehaztu duten arren, ez dago azterketa ...